Narcose point katten

Narcose bij point katten

Informatie over narcose bij point katten.

Informatie over Narcosemiddel, onverdraaglijkheid bij maskerkatten/ point katten en gedrag na een operatie of een keizersnee in het algemeen.


Het nog helaas onbekend bij veel dierenartsen en eigenaren, dat er een zeer hoge sterfte is van katten en kittens na geboorte door middel van een keizersnee of een normale operatie. Veel dierartsen weten niet, dat pointkatten gevoeliger reageren op narcosemiddelen en na toepassing van een normale dosering niet goed wakker worden en/of bloedsomloop problemen kunnen krijgen. Waardoor je de laatste tijd meer en meer van dierenartsen te horen krijg, dat zij de kleine patiënten wegen en hun bezitters op deze bijzonderheid opmerkzaam maken. Dit fenomeen voor de gemaskerde katten in de kattenfok (siamezen, colourpoint perzen en brits korthaar, neva masquerade, heilige birmanen, ragdolls etc.) hangt samen met het ontbreken bij de katten van een bepaald lipide (vetstof) in het bloed. Dit lipide zorgt ervoor, dat het narcosemiddel sterker en beter door het lijf opgenomen wordt. Het ontbreken daarvan kan zowel tot shock en/of hartstilstand tijdens of kort na de operatie leiden. Een nauwkeurige dosering van het narcosemiddel in verhouding tot het gewicht van het dier of de uitwendige toepassing van lachgas zijn aan te raden. Vaak leidt het tot de dood van het dier, wanneer, bijvoorbeeld, de kat alleen is gelaten, doordat de bezitter moet werken of afwezig is, of 's nachts aan een hartstilstand overlijd of aan een onderbroken bloedsomloop stikt. Hoe gedraagt men zich als bezitter van een point-kat, die geopereerd moet worden? - De behandelende arts op het feit wijzen, dat deze kleurvarianten maar zoveel narcosemiddel toegediend mogen krijgen, dat ze even slapen. De kat moet gewogen worden en de dosering moet eerder minder gegeven worden. Beter is het, nog wat narcose na te spuiten, wanneer de kat tijdens de narcose verschijnselen vertoont die erop duiden, dat het dier weer ontwaakt.


Wat doe ik als bezitter van een net geopereerde kat? De kat moet zolang in de dierenartspraktijk blijven totdat het duidelijk te zien is, dat hij of zij weer wakker wordt. De bezitter moet de kat tot het volledige wakker worden, circa. 6 tot 8 uur na de operatie heel goed in de gaten houden. Daarvoor kan een grote transportbox prima gebruikt worden. De kat wordt op een warmtekussen gelegd, dat op de laagste stand ingesteld wordt, waardoor zij niet onderkoeld of oververhit kan raken. In geen geval laat men andere katten uit het huishouden met hem/haar samenkomen, omdat katten, die niet goed wakker zijn, soms tot merkwaardige gedragingen neigen kunnen tonen. Later kan hieruit eventueel agressie ontwikkelen tegen de in halfslaap geziene katten, omdat de negatieve gevoelens die de kat eventueel had in samenhang met pijn en de operatie met deze katten in verbinding gebracht worden. De dieren zouden, als het het mogelijk is, pas eten moeten krijgen als ze goed wakker zijn en weer kunnen zitten en lopen.Helaas heb ik ook zelf ervaren hoe fout het kan gaan met Cleo die daardoor helaas blijvende epilepsie heeft overgehouden. ik vraag daarom altijd om een andere narcose en ook zekker een waar er zo min mogelijk ketamine gebruikt word omdat deze combinatie heel fout kan zijn bij point katten! Ze kunner er sneller veel schade aan overhouden dan een niet point kat.